Lista odtwarzania:

Związek po przejściach: jak odnowić wiarę w Unię Europejską?

Debata zorganizowana w ramach konferencji „Świat pod lupą”, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 4 czerwca 2016 [1h36min]

XXI wiek miał być ponownie wiekiem Europy, silnej i zjednoczonej jak nigdy wcześniej. Wprowadzenie wspólnej waluty, historyczne rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje dawnego bloku wschodniego oraz większa aktywność międzynarodowa UE, to wszystko kształtowało wyobraźnię ekspertów i polityków na całym świecie. Tymczasem wydarzenia, które obserwujemy  w Europie przez ostatnie lata sprawiły, że niepewność i rozczarowanie wyparły z umysłów dotychczasowy optymizm i wiarę w „lepsze jutro”. Obecny brak zgody co do wspólnej strategii wobec napływu migrantów jest zaledwie symptomem głębszych podziałów dotyczących fundamentalnych kwestii dla europejskiej integracji i modelu życia Europejczyków. Znaczący wzrost popularności ruchów populistycznych na całym kontynencie, czy warunki życia nieodpowiadające aspiracjom młodych to tylko kolejne dowody na skalę problemów z jakimi UE się obecnie boryka. Jaka przyszłość czeka Europejczyków? Czy przetrwamy otaczające nas kryzysy? Z czego tak naprawdę wynikają obecne podziały oraz postępująca radykalizacja? Czy dawne napięcia między wschodnią i zachodnią częścią kontynentu znowu powracają?

źródło: swiatpodlupa.eu

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.