Życie i śmierć plejstoceńskiego nosorożca

Jak to polska nazwa zwyczajowa wskazuje, współczesne nosorożce charakteryzują rogi na ich nosach.

Niemniej jednak, zdecydowana większość nosorożców, jakie istniały w dziejach Ziemi, rogów w ogóle nie posiadała. Skąd zatem wiadomo, że te kopalne zwierzęta rzeczywiście były bliskimi krewniakami współczesnych nosorożców?

Materiał realizowany we współpracy z:
Logo Muzeum Ziemi w Warszawie


Zapraszamy również do oglądania naszego kanału w serwisie YouTube kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.