Życie rodzinne, tradycje sąsiedzkie i wspólnotowe

Wykład Krystiana Połomskiego „Życie rodzinne, tradycje sąsiedzkie i wspólnotowe” wygłoszony został na konferencji regionalnej „Rzecz o dziedzictwie na wsi” w Kamionce k. Nidzicy, 2 czerwca 2012 [20min]

Dziedzictwo jest dla nas ważne, bo wpływa na naszą tożsamość, pozwala nam odpowiedzieć na pytania kim jesteś, skąd pochodzisz lub spojrzeć na te zagadnienia z innej perspektywy. Dziedzictwo kulturowe związane z rodziną to pamiątki rodzinne, zdjęcia, miejsca bliskie każdemu człowiekowi. To przestrzeń ogrodu i przestrzeń domu, to także nasi sąsiedzi. Uczestnictwo we wspólnocie to wspólne obchodzenie świąt, udział w targach, jarmarkach, festiwalach, to język i kultura i in.

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

W czasie wystąpienia omówiono przykłady osób dla których podjęcie tematu dziedzictwa kulturowego spowodowało podjęcie pracy nad własną biografią. Dla niektórych była to konieczność, dla innych wybór, a dla jeszcze innych akceptacja i poczucie dumy z tego kim się jest.

Krystian Połomski – pracownik Fundacji Wspomagania Wsi, zajmuje się tematyką dziedzictwa kulturowego od strony tradycji rodzinnych, sąsiedzkich, wspólnotowych, zagadnieniami przemian krajobrazu kulturowego i odkrywania miejsc pamięci, współredaktor i współautor publikacji „Rzecz o dziedzictwie na wsi”.

*******

Wykład wygłoszono w czasie konferencji regionalnej „Rzecz o dziedzictwie na wsi” w Kamionce k. Nidzicy, czerwiec 2012 r. Organizatorami spotkania były Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przy wsparciu i dofinansowaniu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Warmińsko – Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Podczas konferencji zaprezentowano najnowszą publikację wydaną przez Fundację Wspomagania Wsi pt. „Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje”. 

Publikacja ma inspirować do podejmowania konkretnych działań, służących ochronie dziedzictwa kulturowego i wykorzystaniu jego potencjału w rozwoju lokalnym. Opowiada o tym, jak mądrze posługiwać się dziedzictwem dla dobra nas, współczesnych, i jak dzięki temu zachować je dla naszych dzieci i wnuków. Kierujemy tę książkę przede wszystkim do wspólnot lokalnych, a więc do władz samorządowych, do organizacji, do liderów, i wreszcie do każdego, kto choć przez chwilę poczuł się spadkobiercą wszystkiego tego, co nas otacza.

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.