Żywioł komiczny w twórczości Cypriana Norwida

Wykład dr. hab. Tomasza Korpysza w ramach Kawiarni Naukowej 1a, 12 lipca 2021 [42 min]

Rok 2021 to rok Cypriana Kamila Norwida. W nawiązaniu do tego faktu zapraszamy na wykład w Kawiarni Naukowej 1a w Wawerskim Centrum Kultury.
Dr hab. Tomasz Korpysz, kierownik Katedry Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego oraz Zakładu Językoznawstwa Normatywnego Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poruszy temat żywiołu komicznego w twórczości poety.
Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:
Dr hab. prof. ucz Tomasz Korpysz – językoznawca i norwidolog. Kierownik Katedry Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego oraz Zakładu Językoznawstwa Normatywnego Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 2008-2019 kierownik Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida UW. Autor m.in. monografii „Definicje poetyckie Norwida”, współautor tomów słownikowych „Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida” (wraz z Jadwigą Puzyniną) i „Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida” (wraz z Anną Kadyjewską i Jadwigą Puzyniną) oraz (wraz z Jadwigą Puzyniną) powstającego „Internetowego słownika języka Cypriana Norwida”. Redaktor naukowy kilkunastu tomów zbiorowych dotyczących przede wszystkim twórczości Cypriana Norwida, języka pisarzy i komizmu językowego. Członek redakcji rocznika Studia Norwidiana i półrocznika Colloquia Litteraria, a także serii wydawniczych Bielańskie Prace Językoznawcze oraz Pewne Norwidiana. Popularyzator wiedzy o polszczyźnie i Cyprianie Norwidzie. Od pierwszej edycji w 2003 r. członek jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Norwida. Przewodniczący Rady Fundacji „Museion Norwid”.

Organizatorem wykładu jest Kawiarnia Naukowa 1a


 

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Edukacja

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.