Polska w zmieniającym się świecie.

Czy polityka zagraniczna jest ważna dla Kowalskiego i dlaczego?. Z Jerzym Markiem Nowakowskim rozmawia Piotr Szczepański. sierpień 2021 [1 godz 45 min]

Wszechnica.org.pl i Stowarzyszenie Euroatlantyckie zapraszają na rozmowę z Jerzym Markiem Nowakowski, prezesem Stowarzyszenia, b. ambasadorem i analitykiem i doradcą różnych instytucji po zmianach w 1989 roku, zajmującym się polityką zagraniczną od lat 80′ zeszłego wieku (także w opozycji demokratycznej).

W deklaracja założycielskiej Stowarzyszenia Euro Atlantyckiego z 1994 czytamy: „Kształtująca się od czterech lat w Europie i na świecie sytuacja tworzy dla Polski szanse, jakich nie miała od co najmniej dwóch stuleci. Powstała perspektywa korzystnej zmiany polskiego położenia geopolitycznego poprzez usunięcie podwójnego oskrzydlenia (od wschodu i od zachodu), które dwukrotnie doprowadziło do utraty przez nas niepodległości.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Otwierające się dziś możliwości wejścia Polski w skład zintegrowanej i pomyślnie się rozwijającej unii krajów europejskich połączone z wejściem do europejskich i euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa, jeśli zostaną urzeczywistnione, położą kres owemu oskrzydleniu i zapewnią naszemu krajowi trwałe poczucie bezpieczeństwa. Tej szansy nie wolno zmarnować. Jednym ze środków prowadzących do tego celu jest stworzenie, wzorem innych krajów, szerokiego forum obywatelskiej refleksji nad sprawami bezpieczeństwa państwa, które powinno ułatwić nie tylko lepsze i szersze rozumienie zagadnień polityki zagranicznej, ale także sprzyjać porozumieniu co do głównych zagadnień związanych z polską racją stanu.

Nierządowy charakter Stowarzyszenia nie tylko ułatwia prowadzenie otwartych dyskusji, ale także daje lepszą możliwość otwartej wymiany poglądów z partnerami i rozmówcami zagranicznymi”. W rozmowie nawiążemy do tej deklaracji oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytania czy i jak zmieniają się geopolityczne uwarunkowania dla Polski i czy Polska jest przygotowana na nowe wyzwania zmieniającego się świata. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytania czy polityka zagraniczna jest ważna dla przeciętnego mieszkańca Polski.


Zapraszamy również na
 kanał wszechnica fww

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.