Zbiory wykładów w internecie

Playlisty zawierają wykłady popularnonaukowe, dyskusje i wywiady opublikowane na Wszechnica.org.pl uszeregowane tematycznie i według źródła. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie wykłady i dyskusje nagrane podczas „Festiwalu Nauki w Warszawie”, w „Muzeum Narodowym w Warszawie”, „Kawiarni Naukowej 1a” czy „Kawiarni Naukowej Festiwalu Nauki”. Playlisty tematyczne obejmują m.in.

Materiały umieszczone na playlistach to jedynie niewielka część zasobu Wszechnica.org.pl. Wszystkie wykłady, dyskusje i wywiady – zarówno znajdujące się na playlistach, jak i nie – znajdziesz uporządkowane według kategorii w zakładce Wykłady.

Playlisty (35)

Liczba wykładów: 18

Rozmowy Wszechnicy

Liczba wykładów: 13

Maraton wykładowy z Deltą

Liczba wykładów: 13

Rok w lesie

Liczba wykładów: 33

Dzieje Ziemi – dr Daniel Tyborowski

Liczba wykładów: 3

Zwierzęta ludzkim okiem

Liczba wykładów: 42

Kawiarnia Naukowa 1a

Liczba wykładów: 119

Muzeum Narodowe w Warszawie

Liczba wykładów: 53

Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki

Liczba wykładów: 24

Droga do Niepodległości

Liczba wykładów: 4

Powstanie Państwa Izrael

Liczba wykładów: 123

Festiwal Nauki w Warszawie

Liczba wykładów: 6

Korzenie Holokaustu

Liczba wykładów: 5

Powstanie w getcie warszawskim

Liczba wykładów: 10

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Liczba wykładów: 13

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Liczba wykładów: 5

Marzec 1968

Liczba wykładów: 11

Muzeum Historii Żydów Polskich

Liczba wykładów: 6

Sześć wieków relacji polsko-tureckich

Liczba wykładów: 11

Zanim wyjedziesz na studia

Liczba wykładów: 2

Historia inaczej niż w podręczniku

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.