Środowisko naturalne

Zbiór wykładów wokół zmian klimatu, ochrony środowiska, ekologii, przyrody, krajobrazu, ekologicznej transformacji gospodarki, odnawialnych źródeł energii (OZE), zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności, ochrony cennych przyrodniczo obszarów, ochrony zasobów wodnych, itd

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.