Lista odtwarzania:

Globalne ocieplenie, topniejące lody Arktyki i długa zima w Polsce. Czy jest związek?

Wykład profesora Szymona Malinowskiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowany w ramach XVII Festiwalu Nauki w Warszawie, Politechnika Warszawska, 28 września 2013 r. [52min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Bardzo często słyszymy „Gdzie to globalne ocieplenie? Przecież na Wielkanoc w było zimno i spadł śnieg”. „Czy to możliwe żeby w dobie globalnego ocieplenia atakowały nas mroźne i śnieżne zimy?” Okazuje się że tak. Profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki UW tłumaczy też, że jest związek między atakami zimy i zanikającą latem pokrywą lodową Arktyki.

Szymon Malinowski w swoim wykładzie porusza kwestię zmian klimatycznych i ich wpływu na warunki pogodowe w Polsce oraz na obszarze Arktyki. Wykład opiera się na analizie faktów naukowych, danych i wyników badań klimatologicznych.

Malinowski omawia zjawisko globalnego ocieplenia, które prowadzi do topnienia lodów Arktyki i wpływa na zmiany warunków pogodowych na całym świecie, w tym w Polsce. Wykład obejmuje również omówienie wpływu zmian klimatycznych na polskie warunki pogodowe, w tym na występowanie długich i mroźnych zim.

W trakcie wykładu Szymon Malinowski przedstawia różne źródła danych i wyniki badań, które dowodzą wpływu globalnego ocieplenia na klimat oraz na ekosystemy Arktyki i innych regionów świata. Wykład kończy się refleksją na temat znaczenia działań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wskazaniem działań, które można podjąć w celu ochrony środowiska i ograniczenia skutków zmian klimatycznych.

————————————————

Festiwal Nauki w Warszawie to coroczna impreza odbywająca się  w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie. Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie powstała we wrześniu 1996 r. w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoczątkował ją prof. David Shugar. Obecnie dyrektorem Festiwalu Nauki jest dr hab. Maciej Geller, biofizyk związany z Uniwersytetem Warszawskim. 

Obecnie na Festiwal składa się ponad pięćset różnorakich imprez (wykłady, pokazy, filmy, wystawy, wycieczki), organizowanych przez liczne placówki naukowe z całej stolicy. Od kilku lat część Festiwalu organizowana jest również w pobliskiej Jabłonnie. W 2012 Warszawski Festiwal Nauki odbył się po raz szesnasty w swej historii.

Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.