Czy polska agresja w życiu publicznym jest czymś wyjątkowym?

Debata z udziałem profesora Janusza Grzelaka i profesora Ireneusza Krzemińskiego, prowadzona przez Jarosława Gugałę zorganizowana w ramach XV Festiwalu Nauki, 17 września 2011 [1h32min]

Czy polska agresja w życiu publicznym jest czymś wyjątkowym?prof. dr hab. Janusz Grzelak (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) i prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński (Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), debatę prowadził Jarosław Gugała, Uniwersytet Warszawski, 17 września 2011 [1h32min]

Nie możesz obejrzeć debaty? Posłuchaj jej w formie podcastu:

Skąd się bierze skłonność do agresji wobec innych, do stygmatyzowania odmiennych nastawień? Czy sytuacja wzajemnych nienawiści, zapośredniczonych i wyrażanych politycznie, jest czymś szczególnym dla Polski? Czy można znaleźć inne tego przykłady? Na czym polegałaby specyfika Polski w porównaniu z innymi krajami Europy i świata?

www.festiwalnauki.edu.pl/

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.