Lista odtwarzania:

Komórki macierzyste: między lekiem a nadzieją

Debata na temat komórek macierzystych odbyła się w ramach XVI Festiwalu Nauki w Warszawie. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 22 września 2012 r. [1h26min]

Komórki macierzyste od wielu lat budzą nadzieję na ich praktyczne wykorzystanie w medycynie do naprawy uszkodzonych lub źle funkcjonujących narządów i tkanek. Jednocześnie budzą obawy związane ze sposobami ich pozyskiwania, manipulacjami, jakim są poddawane oraz niepożądanymi efektami ich zastosowania w terapii.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Cz. I [27min] Nasze ciało zbudowane jest z 200 rodzajów komórek. Niektóre z nich mają zdolność dzielenia się, można je izolować i namnażać. To są właśnie komórki macierzyste, mające zaskakujące zdolności regeneracje. W pierwszej części panelu prof. Marek Maleszewski z Wydziału Biologii UW przedstawił proces tworzenia się embrionalnych komórek macierzystych oraz ich rodzaje.

Cz. II [30min] Dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak z Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przedstawiła możliwość izolowania komórek macierzystych od dorosłego człowieka, bez konieczności unicestwiania zarodka (ingerencja w zarodek budzi bowiem największe kontrowersje etyczne). Komórki te niosą nadzieje, ale także zagrożenia – wprowadzone do organizmu dorosłego człowieka, zamiast integrować się mogą tworzyć potworniaki  (rodzaj nowotworu) lub nowotwory złośliwe.

Prof. dr hab. Zygmunt Pojda z Zakładu Hematologii Doświadczalnej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej przedstawił możliwości regeneracyjne komórek mezenchymalnych. Występują one np. w szpiku kostnym, wątrobie czy mięśniach. Mogą dawać początek różnym rodzajom tkanek, np. kościom, chrząstce, tkance tłuszczowej, mięśniom, ścięgnom. Inżynieria nad tymi komórkami uważana jest za zgodną z etyką. To jednocześnie najbardziej przydatne obecnie komórki, o najmniejszym jednak zakresie możliwości.

Cz III [28min] Pytania od uczestników: Czy możliwe jest wyleczenie cukrzycy komórkami macierzystymi? Co to jest onkogen?

———————————

„Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję” – pod takim hasłem w dniach 21-30 września odbył się XVI Festiwal Nauki w Warszawie. Jak zaznaczają organizatorzy głównym celem Festiwalu Nauki w Warszawie jest upowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia metod, zakresu możliwości i osiągnięć nauki, ukazywanie jej roli w budowie silnej gospodarki oraz znaczenia w kształtowaniu lepszego, myślącego społeczeństwa.

Festiwal to ponad pół tysiąca spotkań, zajęć, warsztatów i debat w warszawskich szkołach średnich, w budynkach UW, Politechniki, Pałacu Kultury i w Centrum Nauki Kopernik. W programie między innymi: poszukiwanie nowej Ziemi, pytania o komórki macierzyste, wielkie wpadki nauki, co to jest wielki wybuch i czy trwa nadal. Spotkania dotyczyły tak różnych dziedzin jak: matematyka, fizyka i astronomia, geologia, biologia, zdrowie filozofia, język, psychologia, ekonomia, prawo. Wstęp na wszystkie festiwalowe spotkania był bezpłatny. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.