O uwarunkowaniach orientacji seksualnej i tożsamości płciowej – debata Festiwalu Nauki w Warszawie

Debata Festiwalu Nauki w Warszawie z udziałem prof. dr. hab. Jacka Kubiaka, dr Moniki Folkierskiej-Żukowskiej, lek. med. Marceliną Jeziorko, prof. Małgorzatą Kossut i dr. hab. Wojciechem Draganem [23 września 2023 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

LGBTQ+ – to akronim od słów lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i queer. Służy do określenia społeczności osób należących do mniejszości wyróżnianych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Kwestia LGBTQ+ w rozgrywkach politycznych, przekazach religijnych i kodeksach karnych (w ośmiu krajach homoseksualizm karany jest śmiercią; w 13 stanach USA przestał być przestępstwem kryminalnym dopiero w 2013 roku, Rosja zabroniła tranzycji w 2023) to ważny i bolesny problem.

Jednak nie tego będzie dotyczyć debata. Przedstawimy w niej wiedzę na temat możliwych przyczyn różnorodności w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Jakie uwarunkowania molekularne, genetyczne, biologiczne, psychologiczne, kulturowe i społeczne za tym stoją.

W jakim stopniu tożsamość płciowa jest płynna, w jakim stopniu stała. Orientacja seksualna wrodzona czy nabyta? Czy w mózgach osób LGBTQ+ można znaleźć różnice anatomiczne, czy są specyficzne reakcje mózgu na bodźce związane z seksem? Czy presja środowiska odgrywa rolę w tranzycji? Wiemy, że nie na wszystkie pytania nauka dała, jak do tej pory, jasną odpowiedź. Chcemy jednak zapoznać słuchaczy z dobrze udokumentowanymi danymi, z tym, co na dziś nauka wie o uwarunkowaniach orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

W debacie panelistami będą – biolog molekularny, psycholog, neuronaukowczyni, lekarka.

prof. dr hab. Jacek Kubiak – doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie

dr Monika Folkierska-Żukowska – psycholożka lek. med. Marcelina Jeziorko – lekarka, specjalistka neurologii, trans kobieta. Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ, obecnie pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

prof. Małgorzata Kossut – Neurobiolog. Zajmuje się neuronalnymi i molekularnymi mechanizmami uczenia się i pamięci oraz obrazowaniem plastyczności mózgu. Kieruje Pracownią Neuroplastyczności w Zakładzie Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

dr hab. Wojciech Dragan – psycholog, biolog, adiunkt Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk społecznych, w latach 2008–2016 prodziekan do spraw studenckich Wydziału Psychologii UW.

 

Organizator


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.