Lista odtwarzania:

Finanse świata

Debata zorganizowana w ramach XV Festiwalu Nauki w Warszawie, 18 września 2011 r. [1h25min]

Finanse świata – prof. dr hab. Witold Orłowski, prof dr. hab. Włodzimierz Siwiński, Uniwersytet Warszawski, 18 września 2011 [1h25min]

O tym, czym jest i czy jest potrzebny rynek finansowy, dlaczego spekulacje finansowe prowadzą do załamania produkcji oraz o tym, czy finanse publiczne mogą być źródłem kryzysów, a stworzenie wspólnej waluty europejskiej było dobrym pomysłem.

Nie możesz obejrzeć debaty? Posłuchaj podcastu:

Warszawski Festiwal Nauki to coroczna impreza odbywająca się we wrześniu w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, obecnie wynosi 10 dni. Festiwal Nauki jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.

Aktualnym dyrektorem Festiwalu Nauki jest dr.hab. Maciej Geller, biofizyk związany z Uniwersytetem Warszawskim.

Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie powstała we wrześniu 1996 roku w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW. Zapoczątkował ją prof. David Shugar. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu tegoż roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Od stycznia 2006 roku animatorami Festiwalu są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, zaś oficjalnym reprezentantem, pozostaje Uniwersytet Warszawski.

Obecnie na Festiwal składa się ponad pięćset różnorakich imprez (wykłady, pokazy, filmy, wystawy, wycieczki), organizowanych przez liczne placówki naukowe z całej stolicy. Od kilku lat część Festiwalu organizowana jest również w pobliskiej Jabłonnie. W 2011 roku Warszawski Festiwal Nauki odbył się po raz piętnasty w swej historii.

[źródło: Wikipedia]

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.