Maria Halamska

prof. dr hab. Maria Halamska – socjolog wsi, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Europejskim Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG UW) oraz Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN). Od początku lat 90. śledzi procesy transformacji postkomunistycznej na wsi polskiej i środkowoeuropejskiej. Obecnie prowadzi badania nad kondycją polskiej wsi po dwudziestu latach transformacji oraz międzynarodowe badania nad wdrażaniem programu LEADER w nowych państwach członkowskich UE. Autorka ok. 200 publikacji naukowych. Ostatnio opublikowała między innymi „Wiejskie organizacje pozarządowe” (IRWiR PAN 2008),  „Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju” (Wieś i Rolnictwo nr 3/2009), „LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu” (WiR nr 4/2010), „Wiejskość jako kategoria socjologiczna” (WiR 1/2011), „Polska wieś w transformacji 1989-2009” (Studia Regionalne i Lokalne nr 2/2011). Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Académie d’Agriculture de France.[2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.