Lista odtwarzania:

Żyć na wsi. Sposoby życia i wzory konsumpcji

Wykład profesor Marii Halamskiej zorganizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 18 lutego 2013 [1h49min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Na podstawie danych z Diagnozy Społecznej 2009 prof. dr hab. Maria Halamska przeprowadziła analizę dotyczącą sposobów życia i różnych wzorów konsumpcji mieszkańców terenów wiejskich. Badania są próba opisu sytuacji na polskiej wsi po 20 latach od transformacji ustrojowej i będą częścią książki przygotowywanej przez panią profesor. Analizie zostały poddane różne grupy zawodowe i majątkowe społeczności wiejskiej.

prof. dr hab. Maria Halamska – socjolożka, profesor nauk humanistycznych, zajmująca się socjologią wsi, socjologią rozwoju wiejskiego i problematyką rozwoju lokalnego.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.