Kultura na peryferiach

Seminarium IRWiR PAN, 2 grudnia 2019 [1h53]

Gośćmi seminarium w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN byli dr Tomasz Lewicki i prof. dr hab. Małgorzat Jacyno, autorzy książki „Kultura na peryferiach”, wydanej w 2018 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

„Książka powstała na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez zespół ekspertów Narodowego Centrum Kultury. Realizatorzy sformułowali wnioski, które wymagałyby daleko idących zmian realiów życia kulturalnego w Polsce, jak np. porzucenie miejskocentryczności w polityce kulturalnej, odrzucenie uprzedzeń wobec miejscowości peryferyjnych oraz szersze ujmowanie kultury. Choć cele te są trudne do realizacji, to działania służące ich osiągnięciu już zostały rozpoczęte. Należy do nich m.in. publikacja niniejszej książki, która może się stać punktem wyjścia do dalszej debaty nad sytuacją kultury na peryferiach” – czytamy na stronie NCR.

Zobacz też: Rozmowa o książce Przybyszew. Stulecie przemian polskiej wsi

Dr Tomasz Jacyna o książce „Kultura na peryferiach”

Nasze badania miały dwa cele. Jeden bardziej badawczo-naukowy, drugi prawie że praktyczny. (…) Cel praktyczny zawarty jest w takim pytaniu: co zrobić, żeby zatrzymać młodych na peryferiach? – mówił dr Tomasz Jacyna podczas seminarium.

Cel badawczo-naukowy, jak wyjaśnił gość seminarium, związany z był dwoma konkurencyjnym podejściami do badań nad kulturą. Pierwsze mówi o asymetrii pomiędzy peryferiami a centrum. – Myśmy sobie zadawali pytanie, czy ten układ także dotyczy takiej sytuacji, w której po pierwsze mamy większe miasto powiatowe i mniejsze ośrodki miejskie oraz wsie i czy ten układ się także odtwarza, a konkretniej jeszcze, czy w sferze kultury jest tak, że instytucje kultury, które reprezentują generalnie uprawomocnioną kulturę, kulturę wysoką, są w jakiejś relacji wobec kultury lokalnej rozumianej jako peryferyjna – tłumaczył dr Jacyna.

Sprawdź również. Rozmowa o raporcie Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi

„Poszerzone pole kultury” jako perspektywa badawcza

Drugie podejście mówi o „poszerzonym polu kultury”. – W tym drugim podejściu o uczestnictwie w kulturze wskazuje się na aktywność podmiotów i mówi się o tym, że kultura to nie tylko chodzenie do muzeów, oglądanie dobrego kina, ale także bycie razem i tworzenie znaczeń – mówił gość seminarium.

Myśmy się zastanawiali, czy gdyby zestawić te dwie perspektywy, to co się stanie – wyjaśnił cel badań dr Jacyna.

Szerzej o książce „Kultura na peryferiach” i poprzedzających ją badaniach w nagraniu seminarium z udziałem dr. Tomasza Lewickiego i prof. dr hab. Małgorzaty Jacyno.

Więcej podobnych nagrań: Wydarzenia IRWiR PAN

Partner nagrania:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.