Mieszkańcy wsi jako przedmiot badań socjologii; pomiędzy wspólnotą wartości a wspólnotą interesu

Referat dr Barbary Fedyszak-Radziejowskiej wygłoszony został w ramach konferencji pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji”. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 26 listopada 2012 r. [35min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

W swoim wystąpieniu dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawiła socjologiczne spojrzenie na wieś i obszary wiejskie.

Wiejskość to zakorzenione w przeszłości dziedzictwo, które w zależności od dyskursu, możemy odrzucić zachować lub z niego skorzystać. Ta definicja przemawia za tym że wieś istnieje, nawet jeżeli dyskurs wokół tego czy zakorzeniane w przeszłości dziedzictwo jest żywotne w wiadomości mieszkańców czy tez nie” – powiedziała dr Fedyszak Radziejowska.

Czym są obszary wiejskie, a czym wieś? Według badań obszary wiejskie to wieś bez dominacji rolnictwa, tradycyjnych więzi i kultury wsi. Mieszkańcy obszarów wiejskich w swoich opiniach są zróżnicowani i coraz bardziej podobni do mieszkańców miast.

Wieś natomiast definiuje wspólnotę wartości z własną, społeczną tożsamością, która zakorzeniona jest w przeszłości.

Socjologia w swoich badaniach preferuje termin „obszary wiejskie”, ze względu na współczesne przemiany na wsi oraz integrację z Unią Europejską i Wspólną Polityką Rolną, której programy kierowane są do „mieszkańców obszarów wiejskich”.

Komentarz do wystąpienia wygłosiła prof. Izabella Bukraba-Rylska, kierownik Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

***

Konferencja pt. „Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach intensyfikacji procesów globalnych – wyzwania i sposoby adaptacji” podsumowała czteroletni plan badawczy prowadzony przez pracowników Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2012. Wyniki badań dostępne są w trzech publikachach. Więcej na stronie www.irwirpan.waw.pl.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.