Chłopi i rolnicy w procesach przekształceń ustrojowych. Analiza dynamiki grupowej

Wykład prof. Krystyny Szafraniec wygłoszony został w ramach cyklu seminariów w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. 2 czerwca 2014 r. [1h04min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Przystępując do analiz nad rolnikami czy chłopami w Polsce w dzisiejszych realiach nie można zapominać, że zarówno wieś, rolnictwo, chłopi są obszarem który ulega bardzo zasadniczym metamorfozom:

– coraz mniej ludzi pracuje w rolnictwie (w Polsce Ludowej rolnictwo dawało zatrudnienie 27,8% ludności, obecnie jest to 12,8%)

– wieś staje się coraz mniej rolnicza (na początku lat 90. ponad 60% wiejskich rodzin czerpało dochody z rolnictwa, w 2011 ok.30%)

-od 2000 roku utrzymuje się pozytywny bilans migracji na wieś (przybywają reprezentanci nowych grup społeczno-zawodowych i ludzie młodzi)

– rolnicy stają się mniej rolniczy (gospodarstwo rolne jest wyłącznym lub głównym źródłem dochodu tylko dla 17% rodzin. Jednocześnie wśród ludności rolnej ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób, które utrzymują się z pracy poza rolnictwem lub z niezarobkowych źródeł)

Jakie zmiany zauważają w swoim życiu sami rolnicy? Jak postrzegają obywatelskość, dobro narodowe, nowy ład ekonomiczny i polityczny w Polsce?

Zapraszamy do obejrzenia/wysłuchania wywiadu!

***

Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec – kierownik Zakładu Socjologii Edukacji i Młodzieży w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor, uczestnik i kierownik wielu zespołowych projektów badawczych realizowanych w ramach grantów KBN (kondycja i strategie życiowe Polaków w warunkach zmiany systemowej: różnice pokoleniowe, statusowe, różnice wieś – miasto). Autor ekspertyz na temat młodzieży i edukacji (dla Senatu RP, ISP, FDPA, Funduszu „Know-How”). Od 2000 roku członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,Autor, uczestnik i kierownik wielu zespołowych projektów badawczych realizowanych w ramach grantów KBN (kondycja i strategie życiowe Polaków w warunkach zmiany systemowej: różnice pokoleniowe, statusowe, różnice wieś – miasto). Autor ekspertyz na temat młodzieży i edukacji (dla Senatu RP, ISP, FDPA, Funduszu „Know-How”). Od 2000 roku członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w latach 2005-2008 vice przewodnicząca PTS. Od 2007 roku z mandatu wyborców członek Komitetu Socjologii PAN. Laureatka nagrody im. St. Ossowskiego (1991), dwukrotna stypendystka Birkback College Uniwersytetu w Londynie (1992, 1994). Podejmuje inicjatywy naukowe, dydaktyczne łączące różnych specjalistów i reprezentantów różnych dyscyplin naukowych. Kierownik dwóch ścieżek specjalizacyjnych na II stopniu studiów: Badania Społeczne w Praktyce oraz Specjalista HR. w latach 2005-2008 vice przewodnicząca PTS. Od 2007 roku z mandatu wyborców członek Komitetu Socjologii PAN. Laureatka nagrody im. St. Ossowskiego (1991), dwukrotna stypendystka Birkback College Uniwersytetu w Londynie (1992, 1994). Podejmuje inicjatywy naukowe, dydaktyczne łączące różnych specjalistów i reprezentantów różnych dyscyplin naukowych. Kierownik dwóch ścieżek specjalizacyjnych na II stopniu studiów: Badania Społeczne w Praktyce oraz Specjalista HR.

***

Licencja Creative Commons

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.