Dlaczego musimy się rozstać z przemysłowym systemem produkcji żywności?

Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z udziałem dr. hab. inż. Tadeusza Pomianka i dr. hab. Pawła Chmielińskiego [5 stycznia 2024 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Świat skupił się na katastrofie klimatycznej a stanowczo za mało mówi się o postępującej degradacji środowiska naturalnego. W referacie ukazane zostaną niszczące przyrodę skutki obecnego systemu produkcji i konsumpcji oraz propozycję rozwiązania tego problemu w sposób mniej drastyczny niż proponują to amerykańscy, czy brytyjscy naukowcy. Proponowanym rozwiązaniem może być „ucieczka do przodu”, polegająca na stopniowym odchodzeniu od przemysłowego systemu produkcji na rzecz uprawy rolnej i chowu w symbiozie z przyrodą.

dr hab. inż. Tadeusz Pomianek – prof. WSIiZ w Rzeszowie, naukowiec, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu organizacji i zarządzania, wykładowca akademicki, rektor, a następnie prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

dr hab. Paweł Chmieliński – prof. IRWiR PAN, ekonomista, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, specjalizujący się w ekonomii politycznej, problematyce rozwoju wsi i systemów żywnościowych, polityce naukowej oraz w procesach integracji europejskiej.

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania seminarium.

Organizatorem seminarium jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.