Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich

Seminarium IRWiR PAN, 13 stycznia [2h00min]

Posłuchaj seminarium w formie podcastu:

Podczas seminarium w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Agata Brzóska oraz Łukasz Komorowski przedstawili wyniki badania ewaluacyjnego projektu „Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich”. Wstęp wygłosili prof. dr hab. Jerzy Wilkin oraz prof. dr hab. Monika Stanny.

Zobacz również: O raporcie „Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi” – rozmowa z prof. Jerzy Wilkinem

Obejrzy także: O nierównościach i zróżnicowaniu między regionami – rozmowa z prof. Moniką Stanny

O badaniu ewaluacyjnym „Wpływ polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich”

Badanie zostało zrealizowane w 2019 roku przez konsorcjum IRWiR PAN oraz Wolański sp. z.o.o. dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Celem badania była ocena wpływu realizacji polityki spójności 2007-2013 oraz 2014-2020 na rozwój obszarów wiejskich.

W ramach badania wykonano również pogłębioną ocenę efektów realizacji, ocenę wewnętrznej spójności i komplementarności interwencji oraz działań ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich wdrażanych w ramach polityki spójności w dwóch perspektywach finansowych.

Zdefiniowano także kierunki wsparcia po 2020 roku, potencjalne bariery rozwoju obszarów wiejskich oraz sformułowano rekomendacje dla nowego okresu programowania. Badanie zrealizowano na poziomie gmin. Jest to pierwsza tak pogłębiona analiza ex-post polityki spójności na obszarach wiejskich w Polsce.

Więcej na Wszechnicy: Nagrania wydarzeń IRWiR PAN

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

 

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.