Lista odtwarzania:

Media jako źródło wiedzy rolników

Konferencja IRWiR PAN, 9 grudnia 2019 [2h44min]

Konferencja była podsumowaniem projektu badawczego „Media jako źródło wiedzy rolników”, który był realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Jego zasadniczym celem była odpowiedź na pytanie o miejsce mediów jako źródła pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników.

Konferencja była podzielona na dwie sesje:

Sesja I

Moderator: prof.dr hab. Maria Halamska

1. O projekcie „Media jako źródło wiedzy rolniczej – dr Sylwia Michalska (IRWiRPAN)
2. O rynku prasy rolniczej– dr hab. Małgorzata Kisilowska (WDIiBUW)
3. Analiza treści prasy rolniczej– dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska (WDIiBUW)
4. O rozwoju prasy rolniczej – Marek Kalinowski (Tygodnik Poradnik Rolniczy)
5.Internet jako element strategii autoedukacyjnych w rolnictwie – dr Piotr Klatta (IBE)

Sesja II

Moderator: dr Sylwia Michalska

1. „Media jako źródło wiedzy rolników” – prezentacja wyników badań CATI – zespół badaczy WDIiBUW2
2. Gdzie znaleźć rolników? -dobór próby do badań terenowych – Łukasz Komorowski
3. „Media jako źródło wiedzy rolników” – prezentacja wyników badań terenowych – Dominika Zwęglińska
4. Nowe Media w życiu współczesnego rolnika – Stanisław Suchorski (Ostoja Wioska 3.0)

Zobacz więcej: Nagrania wydarzeń w IRWiR PAN

O projekcie

Kierownik projektu: dr Sylwia Michalska

Instytucja zamawiająca i finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: październik 2018 – grudzień 2019

Podstawowym celem badań jest odpowiedź na pytanie o miejsce mediów jako źródła pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników oraz ustalenie znaczenia nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badania zaliczyć trzeba do badań podstawowych z interdyscyplinarnego obszaru z zakresu socjologii wsi, medioznawstwa, politologii i ekonomii behawioralnej. Będzie ono także sprzyjać sieciowej współpracy między ośrodkami badawczymi (Warszawa, Poznań, Lublin, Koszalin).

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o współpracy, w ramach realizowanego projektu. Badania realizowane w 2019 roku mają na celu ustalenie, jakiego rodzaju wiedzy niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa poszukują rolnicy, w jaki sposób korzystają z mediów branżowych oraz ustalenie znaczenia nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badanie skierowane będzie do aktywnie działających producentów rolnych, zgodnie z przyjętą definicją oraz kryteriami wyboru.

Jeden z elementów realizacji tego badania obejmuje przeprowadzane wywiadów bezpośrednich oraz wywiadów telefonicznych z rolnikami zgodnie z zasadami prowadzenia badań naukowych i zachowaniem pełnej poufności oraz zgodnie z przepisami RODO.

Efektem badania będzie usprawnienie transferu wiedzy i informacji przeznaczonych dla rolników i ich rodzin w celu poprawienia metod gospodarowania oraz podniesienia standardu życia na terenach wiejskich.

źródło: IRWiR PAN

Partner nagrania:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN - logo

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.