Tyrania większości: Jak budżet partycypacyjny w Polsce dyskryminuje mniejszość

Wykład Piotra Skowrona zorganizowany w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie [24 września 2024 r.]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj go w formie podcastu:

 

Istotnym elementem budżetu partycypacyjnego jest głosowanie, na podstawie którego podejmowana jest decyzja, które ze zgłoszonych projektów zostaną zrealizowane. Pytanie brzmi: w jaki sposób sprawiedliwie rozdysponować środki z budżetu? Metody liczenia głosów, które są obecnie wykorzystywane nie są proporcjonalne (niektóre grupy wyborców są dyskryminowane) ani efektywne (zostają wybierane projekty o niższym poparciu niż te które nie zostały wybrane). Pokażemy jak matematycznie zdefiniować czym jest sprawiedliwość i jak zaprojektować metodę liczenia głosów, która jest efektywna i sprawiedliwa.

 

Piotr Skowron – informatyk, doktor habilitowany nauk ścisłych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, specjalności naukowe: informatyka teoretyczna, teoria wyboru społecznego, sztuczna inteligencja.

Wykład zorganizowany w ramach Festiwalu Nauki na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.