Żywność 4.0 – co będą jeść nasze wnuki

Debata Festiwalu Nauki w Warszawie [22 września 2023 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Już wiemy, że zagrożenie dla naszej planety związane z ociepleniem klimatu wymaga radykalnych zmian w procesach wytwarzania żywności. Utrzymanie obecnych przyzwyczajeń żywieniowych do 2050 r. wymagałoby przeznaczenia 95% powierzchni lądowej na rolnictwo. Przemysł rolno-spożywczy staje zatem przed koniecznością transformacji. Aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom, potrzebne są istotne zmiany w podejściu do produkcji i dystrybucji żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Negatywny wpływ na środowisko i zasoby naturalne, przejawiające się również poprzez wysokie marnotrawstwo żywności, muszą zostać ograniczone.

Równocześnie, jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej przemysłem 4.0, która rewolucjonizuje automatyzację, monitorowanie i analizę łańcuchów dostaw za pomocą inteligentnych technologii. Kluczową rolę w usprawnieniu procesów produkcyjnych, redukcji marnotrawstwa i optymalizacji łańcuchów dostaw mogą odgrywać innowacje technologiczne, sztuczna inteligencja, robotyka i internet rzeczy.

Obecnie przemysł rolno-spożywczy już reaguje na pojawiające się wyzwania. Wdrażane są praktyki zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa, zwiększa się asortyment żywności roślinnej. Rozwijają się również sposoby wytwarzania alternatywnych źródeł białka, a także upowszechnia się trend polegający na wykorzystywaniu produktów ubocznych i odpadów do produkcji nowych rodzajów produktów, w duchu gospodarki cyrkularnej.

Debata nad przyszłością produkcji żywności będzie przedstawieniem aktualnych wyzwań związanych z koniecznością produkcji żywności dla coraz liczniejszej populacji w taki sposób, aby równocześnie była ona przyjazna dla środowiska. Ponadto, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwe kierunki rozwoju, czyli jak będzie wyglądała żywność za kilka-kilkanaście lat. Czy będzie to żywność 4.0?

dr inż. Andrzej Gantner – dyrektor generalny, wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food Lex”, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości

dr hab. Rafał Wołosiak – dziekan Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności, Zakład Oceny Jakości Żywności

prof. dr hab. Romuald Zabielski – naukowiec specjalizujący się w weterynarii, członek korespondent PAN, wiceprezes PAN w kadencji 2019–2022, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr inż. Joanna Ciborska – nauczyciel akademicki, adiunkt w Katedrze Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prowadzenie:
prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert – profesor nauk rolniczych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technologii żywności i żywienia, w tym inżynierii żywności, suszarnictwa, właściwościach fizycznych żywności

Organizator


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

 

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.