Śladami dinozaurów od Tatr do Bałtyku

Wykład towarzyszący XX Festiwalowi Nauki w Warszawie, 30 września 2016 r. [1h20min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Każdy kręgowiec pozostawia po sobie tylko jeden szkielet, który rzadko zachowuje się w materiale kopalnym. Odciska za to w ciągu życia miliony śladów stóp, które badacze odkrywają znacznie częściej. O takich tropach dinozaurów zachowanych od słowackich Tatr po środek Bałtyku opowiedział podczas popularnonaukowego wykładu w ramach XX Festiwalu Nauki dr Gerard Gierliński.

Paleontolog rozpoczął swoje wystąpienie od wyjaśnienia, w jaki sposób odciski stóp prehistorycznych zwierząt pozostawione miliony lat temu zachowały się do dziś. Następnie opisał, jakimi metodami naukowcy identyfikują ślady dinozaurów. Jak się okazuje, można je przyporządkować do odnalezionych szkieletów gadów na podstawie kierunku stawiania stopy oraz ułożenia znajdujących się na niej poduszek.

Zasadniczą część wykładu prelegent poświęcił odkryciom śladów protodinozaurów i dinozaurów. W Polsce prekursorem ich badań był doc. Władysław Karaszewski, który w 1959 r. opisał tropy odkryte na terenie Gór Świętokrzyskich. Od tego czasu odnaleziono ślady w wielu miejscach. Prelegent opowiedział o tych zidentyfikowanych na terenie Świętokrzyskiego, Śląskiego, a także w słowackich Tatrach i na szwedzkim Bornholmie.

Ostatni fragment swojego wystąpienia dr Gierliński poświęcił legendom, który wzięły swój początek od odkrycia odcisków stóp dinozaurów. Jedna z nich, wyjaśniająca genezę powstania śladu na Czarciej Stopce w Bałtowie, zaprowadziła paleontologa na Roztocze, gdzie odkrył tropy sprzed 70 mln lat.

Na koniec dr Gierliński wymienił muzea, gdzie można obejrzeć ślady dinozaurów.

Więcej w załączonym filmie z wykładu. Zapraszamy do oglądania.

***

logo_festiwalnaukiInicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.