Lista odtwarzania:

Po co Polakom Polska?

Debata pt. „Po co Polakom Polska” zakończyła XVI Festiwal Nauki w Warszawie. W debacie udział wzięli prof. Marek Safjan, prof. Joanna Kurczewska, prof. Krzysztof Wielecki, Aleksander Smolar, dr Marek Cichocki, red. Jarosław Gugała. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 30 września 2012 r. [1h05min]

Posłuchaj debaty w formie podcastu:

W sierpniu 2012 roku SMG/KRC zapytało Polaków „Co znaczy według Pana/Pani być dobrym patriotą?”. Połowa ankietowanych odpowiedziała „kochać Polskę i Polaków”, 35% respondentów uznało, że dobry patriota powinien „znać i czcić wielkie wydarzenia polskiej historii” oraz „solidaryzować się z Polakami w potrzebie i chętnie świadczyć pomoc szczególnie potrzebującym”. Po co właściwie nam Polska? Czym dla nas jest?

Cz. I [25min] W pierwszej części wykładu prof. dr hab. Marek Safjan (sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) odniósł przynależność Polski do struktur Unii Europejskiej. Czy Unia może zapewnić nam lepszą gwarancją praw człowieka i obywatela niż nasze własne prawo? Europejskie trybunały pozwalają dochodzić swoich praw, gdy narodowe sądy i instytucje zawiodą. Być może sądy europejskie byłyby sprawiedliwsze i sprawniejsze?

Prof. dr hab. Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) skupiła się odpowiedzi respondentów dla których patriotyzm oznacza miłość do Polski i Polaków. Prof. zwróciła uwagę na zmiany i różnice postrzegania Polski i patriotyzmu przez obywateli naszego kraju.

Cz II [22min] Dr Marek Cichocki (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) zapytany został o postrzeganie Polaków w Unii Europejskiej. Wejście do UE wymusiło na nas określenie, zdefiniowanie samych siebie jako naród. Według dr Marka Cichockiego wkrótce ponownie staniemy przed debatą na temat definicji „polskości”. Przyczynić się do tego mogą kryzysy i niepokoje targające światem.

Aleksander Smolar (Europejska Rada Spraw Zagranicznych) zauważył wzmożoną dyskusję na temat patriotyzmu w Polsce w ostatnim czasie. Postawę patriotyczną zdefiniował jako utożsamianie się z kulturą, historią, osiągnięciami oraz porażkami danego kraju. Składowe te mają budować silną więź i wspólnotę w której żyjemy.

Cz. III [18min] Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego) odniósł kwestie patriotyzmu do procesów globalizacji. Czy we współczesnym świecie potrzebny jest patriotyzm lokalny? Jak go pielęgnować? Niewątpliwe dzisiejszy patriotyzm pojmowany jest inaczej niż podczas zaborów czy w okresie PRL. Dziś, w dobie kryzysów i przemian, kultura, język polski i zawarte w nim dziedzictwo narodowej kultury mogą być najsilniejszym spoiwem łączącym Polaków.  

Cz. IV [27min] Prof. dr hab. Marek Safjan (sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) wrócił do tematu polskości w kontekście Unii Europejskiej. Czy tożsamość polska stoi w sprzeczności z tożsamością europejską? Jak dowodzi prof. „europejskość” jest wartością dodaną do naszej polskiej tożsamości. Polacy są zdolni do zachowania i kultywowania swojego patriotyzmu, konieczne jest jednak wyzbycie się kompleksów i poczucia niższości.

Prof. dr hab. Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk) zwraca uwagę na „patriotyzm odświętny” (np. związany z Euro 2012) i patriotyzm o mocnych podstawach, budowany poprzez solidarność lokalną i regionalną. Profesor odnosi się również do polskich kompleksów: niższości (w stosunku do zachodu Europy) oraz wyższości (wobec naszych wschodnich sąsiadów).

Cz. V [18min] Dr Marek Cichocki (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) polskość określił jako wspólne definiowanie celów, wartości i preferencji.

Aleksander Smolar (Europejska Rada Spraw Zagranicznych) nawiązał do poczucia więzi i pielęgnowania solidarności jako podstawy państwa narodowego.

Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego) zwrócił uwagę na kapitał kulturowy i społeczny jako podstawę nowoczesnej koncepcji gospodarczej.

———————————

„Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję” – pod takim hasłem w dniach 21-30 września odbył się XVI Festiwal Nauki w Warszawie. Jak zaznaczają organizatorzy, głównym celem Festiwalu Nauki w Warszawie jest upowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia metod, zakresu możliwości i osiągnięć nauki, ukazywanie jej roli w budowie silnej gospodarki oraz znaczenia w kształtowaniu lepszego, myślącego społeczeństwa.

Festiwal to ponad pół tysiąca spotkań, zajęć, warsztatów i debat w warszawskich szkołach średnich, w budynkach UW, Politechniki, Pałacu Kultury i w Centrum Nauki Kopernik. W programie między innymi: poszukiwanie nowej Ziemi, pytania o komórki macierzyste, wielkie wpadki nauki, czym jest wielki wybuch i czy trwa nadal. Spotkania dotyczyły tak różnych dziedzin jak: matematyka, fizyka i astronomia, geologia, biologia, zdrowie filozofia, język, psychologia, ekonomia, prawo. Wstęp na wszystkie festiwalowe spotkania był bezpłatny. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.