Komety – wyprawa do granic Układu Słonecznego

Wykład towarzyszący XX Festiwalowi Nauki w Warszawie, 2 października 2016 [0h53min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Astronomowie dzielą komety ze względu na długość ich orbity na krótkookresowe i długookresowe. Pierwsze z nich, jak słynna kometa Halleya, powracają w pobliże Ziemi co kilkadziesiąt lat. Drugie przybywają dużo rzadziej z najodleglejszych krańców Układu Słonecznego, z Obłoku Oorta. Ci goście z bardzo daleka byli tematem popularnonaukowego wykładu prof. Małgorzaty Królikowskiej-Sołtan, który odbył się w ramach XX Festiwalu Nauki.

Astronom podczas swojego wystąpienia przedstawiła niedawno odkryte komety długookresowe, oznaczane literą C. Słuchacze mogli poznać historię i własności komet C/2011 L4 PanSTARRS, C/2013 X1 PanSTARRS, McNaught, Lulin i Ison. Prelegentka opisała też, z czego składają się komety – wyjaśniła dlaczego autor ich definicji prof. Fred Lawrence Whipple (1906-2004) określił je mianem „konglomeratów lodowych”, a autorzy popularnych artykułów „brudnymi kulami śniegowymi”.

Podczas wykładu można się również było dowiedzieć, czym są i jak powstają warkocze komet, dlaczego badania komet mogą poszerzyć naszą wiedzę o początkach Układu Słonecznego i życia na Ziemi, a także jak ich orbity mogą się zmieniać wskutek oddziaływania na nie innych ciał niebieskich oraz aktywności ich samych (efekt niegrawitacyjny). Prof. Królikowska-Sołtan opowiedziała też o historycznych obserwacjach „wielkich komet”, w tym tej z 1811 roku, opisanej przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”. Na koniec pokazała, jak orbity niektórych komet ułożone są względem płaszczyzny ekliptyki

Wszystko w załączonym filmie z wykładu. Zapraszamy do oglądania.

***

logo_festiwalnaukiInicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.