Lista odtwarzania:

Czarnobyl po ćwierćwieczu

Wykład dr Marka Rabińskiego na temat katastrofy jądrowej w Czarnobylu zorganizowany został w ramach XVI Festiwalu Nauki w Warszawie. Wydział Fizyki UW, 27 września 2012 [1h02min]

26 kwietnia 1986 roku doszło do największego wypadku w historii energetyki. W wyniku wybuchu wodoru z reaktora jądrowego elektrowni atomowej w Czarnobylu skażeniu promieniotwórczemu uległ obszar na pograniczu Ukrainy, Białorusi i Rosji. Dlaczego właściwie doszło do wybuchu? Jak wyglądała akcja ratunkowa? Czy zniszczony reaktor promieniuje do dziś? Jakie mity narosły wokół tej katastrofy?

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Cz. I [32min] Bezpośrednią przyczyną wybuchu wodoru w reaktorze, a następnie pożaru były próby przeprowadzenia eksperymentu. W pierwszej części wykładu dr Marek Rabiński szczegółowo omawia genezę awarii reaktora oraz przedstawia akcję gaśniczą i organizację likwidacji skutków awarii.

Cz. II [30min] Przy likwidacji awarii pracowało ok. 300 000 osób. Od 4 maja 1986 roku ze strefy o promieniu 30 kilometrów ewakuowano 116 000 mieszkańców okolicy, w tym całe miasto Prypeć (dziś kwestionuje się decyzję ewakuacji). Trzydziestokilometrową „strefę o najwyższym poziomie skażenia” zamieszkują dziś głównie zwierzęta (w tym wilki, żubry i niedźwiedzie), a samo miasto Prypeć stanowi atrakcję turystyczną. Dr Marek Rabiński przedstawia szereg mitów narosłych wokół Czarnobyla, głównie nieprawdziwych doniesień na temat wpływu promieniowania na zdrowie, a także prognozuje przyszłość strefy, będącej źródłem pokaźnych dochodów byłych pracowników elektrowni i poszkodowanych mieszkańców.

———————————

„Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję” – pod takim hasłem w dniach 21-30 września odbył się XVI Festiwal Nauki w Warszawie. Jak zaznaczają organizatorzy, głównym celem Festiwalu Nauki w Warszawie jest upowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia metod, zakresu możliwości i osiągnięć nauki, ukazywanie jej roli w budowie silnej gospodarki oraz znaczenia w kształtowaniu lepszego, myślącego społeczeństwa.

Festiwal to ponad pół tysiąca spotkań, zajęć, warsztatów i debat w warszawskich szkołach średnich, w budynkach UW, Politechniki, Pałacu Kultury i w Centrum Nauki Kopernik. W programie między innymi: poszukiwanie nowej Ziemi, pytania o komórki macierzyste, wielkie wpadki nauki, czym jest wielki wybuch i czy trwa nadal. Spotkania dotyczyły tak różnych dziedzin jak: matematyka, fizyka i astronomia, geologia, biologia, zdrowie filozofia, język, psychologia, ekonomia, prawo. Wstęp na wszystkie festiwalowe spotkania był bezpłatny. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.