Dwie Polski, a może więcej?

Debata z udziałem profesora Henryka Samsonowicza i profesora Janusza Tazbira, prowadzenie: Jacek Żakowski, debata zorganizowana w ramach XV Festiwalu Nauki, 16 września 2011 [1h04min].

Dwie Polski, a może więcej? – prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, prof. dr hab. Janusz Tazbir, prowadzenie: Jacek Żakowski, Uniwersytet Warszawski, 16 września 2011 [1h04min]

Nie możesz obejrzeć debaty? Posłuchaj jej w formie podcastu:

Od kiedy Polska jest podzielona? Czy podział ten związany był z różnicami cywilizacyjnymi? Czy odzwierciedla krzyżujące się wpływy Wschodu i Zachodu. Czy wynika raczej z różnic kulturowych, wyznaniowych czy osobowościowych?

Polska jest jedna. Ale Polski są dwie. A może trzy, cztery, czterdzieści milionów? Dwie na pewno. I nie jest to specyfika naszych czasów. Jak sięgnąć w historię, zawsze było podobnie. Przynajmniej z pozoru od początku czasów historycznych jesteśmy trwale podzieleni na dwie wielkie formacje. Kiedy to się naprawdę zaczęło? Jakie były przez wieki linie zasadniczych podziałów? Czy podział polityczny miał swój terytorialny wyraz? Czy był związany z różnicami cywilizacyjnymi? Czy miał korzenie w kulturze czy raczej w gospodarce? Czy odzwierciedlał krzyżujące się wpływy Wschodu i Zachodu? Wynikał raczej z różnic kulturowych, wyznaniowych czy osobowościowych? W jakim stopniu linie podziałów mają historyczny i dziedziczny charakter, a w jakim każdy z nas sam decyduje, po której stronie podziału się znajdzie? Wreszcie: czy ten podział to jakieś polskie fatum czy możemy go zracjonalizować i kiedyś przezwyciężyć? Co nam podpowiada historia? Zapraszamy do obejrzenia debaty profesora Henryka Samsonowicza (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) i Janusza Tazbira (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk). Debatę i dyskusję poprowadził red. Jacek Żakowski (Polityka).


Warszawski Festiwal Nauki
to coroczna impreza odbywająca się we wrześniu w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, obecnie wynosi 10 dni. Festiwal Nauki jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.

Aktualnym dyrektorem Festiwalu Nauki jest dr hab. Maciej Geller, biofizyk związany z Uniwersytetem Warszawskim.

Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie powstała we wrześniu 1996 roku w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW. Zapoczątkował ją prof. David Shugar. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu tegoż roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Od stycznia 2006 roku animatorami Festiwalu są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, zaś oficjalnym reprezentantem, pozostaje Uniwersytet Warszawski.

Obecnie na Festiwal składa się ponad pięćset różnorakich imprez (wykłady, pokazy, filmy, wystawy, wycieczki), organizowanych przez liczne placówki naukowe z całej stolicy. Od kilku lat część Festiwalu organizowana jest również w pobliskiej Jabłonnie. W 2011 Warszawski Festiwal Nauki odbył się po raz piętnasty w swej historii.

[źródło: Wikipedia]

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.