Jak powstaje nowotwór?

Wykład towarzyszący XX Festiwalowi Nauki, 28 września 2016 [1h16min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Powstawanie nowotworu związane jest z zaburzeniem homeostazy komórki na skutek uszkodzenia materiału genetycznego. Prof. Janusz A. Siedlecki opisał w popularnonaukowym wykładzie wygłoszonym podczas XX Festiwalu Nauki, jak przebiega proces karcerogenezy – począwszy od jego źródeł a skończywszy na wzroście guza i powstawaniu przerzutów do organizmu.

Prelegent rozpoczął swój wykład od przypomnienia, co to jest materiał genetyczny i jak zbudowane jest ludzkie DNA. Następnie przedstawił różnice pomiędzy normalną komórką a komórką nowotworową. Te ostatnie cechuje zdolność do podziału w sposób nieskończony i migracji. Wyjątkiem od tej reguły są jedynie komórki macierzyste i komórki systemu immunologicznego.

Po wyjaśnieniu elementarnych pojęć niezbędnych do zrozumienia dalszego wywodu, prof. Siedlecki przeszedł do opisania procesu powstawania nowotworu. Prelegent przedstawił czynniki sprzyjające karcerogenezie i opisał mechanizmy obrony ludzkiego organizmu przed niepożądanymi zmianami genetycznymi. Następnie wyjaśnił słuchaczom, jak w wyniku uszkodzenia materiału genetycznego dochodzi do zachwiania procesów metabolicznych w komórce, wskutek czego następuje namnażanie komórek nowotworowych.

W ostatnie części wykładu prof. Siedlecki opisał, jak powstaje guz nowotworowy oraz proces powstawania przerzutów.

Więcej w załączonym filmie z wykładu. Zapraszamy do oglądania.

 

***

logo_festiwalnaukiInicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.