Skąd wiemy, że istnieją ogólne prawa przyrody?

XXII Festiwal Nauki w Warszawie, 30 września 2018 [0h45min]

Co to znaczy, że prawa przyrody są uniwersalne? Jak ich rozumienie zmieniało się na przestrzeni dziejów? Odpowiedzi na te pytania udzielali uczestnicy debaty zorganizowanej podczas XXII Festiwalu Nauki w Warszawie: astrofizycy prof. Marek Abramowicz i prof. Krzysztof Meissner oraz biolożka prof. Ewa Bartnik.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Dyskusję otworzył głos prof. Abramowicza, który mówił o teorii względności i jej relacji z powszechnym prawem ciążenia sformułowanym przez Izaaka Newtona. Astrofizyk zastanawiał się, czy powszechne prawo ciążenia może zostać uznane za uniwersalne prawo przyrody, jeśli zakres jego stosowania jest ograniczony. Prof. Meissner zwrócił uwagę na niezmienność praw przyrody, które pozwala na kumulowanie wiedzy przez naukę. Jak stwierdził, na przestrzeni dziejów zmieniał się jedynie paradygmat ich opisywania. Prof. Bartnik mówiła, że w biologii za w pełni uniwersalną można uznać jedynie teorię ewolucji – od pozostałych istnieją wyjątki.

W drugiej części debaty uczeni podzielili się opiniami, czy korelacja czynników umożliwiająca życie jest wynikiem przypadku, czy też świadomym dziełem siły transcendentnej.

***

Organizator debaty:

Logo Festiwalu Nauki

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.