Choroba Alzheimera, problem pacjenta i rodziny

Wykład towarzyszący XX Festiwalowi Nauki w Warszawie, 26 września 2016 [0h52min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Choroba Alzheimera (AD) w związku ze starzeniem się społeczeństw w krajach rozwiniętych określana jest przez specjalistów mianem „największego kryzysu społecznego świata”. Prof. Urszula Wojda podczas popularnonaukowego wykładu w ramach XX Festiwalu Nauki opisała możliwe przyczyny i przebieg choroby oraz metody jej diagnostyki i leczenia.

Prelegentka przedstawiła czynniki zwiększające oraz zmniejszające ryzyko zapadnięcia na chorobę Alzheimera. Opisała również jej przebieg. Wyjaśniła, jak atrofia poszczególnych obszarów mózgu u chorego wpływa na zanik zdolności do twórczego myślenia, kłopoty z pamięcią i orientacją w przestrzeni czy wyrażaniem emocji. Przedstawiła również stosowane obecnie metody diagnozowania AD.

Słuchacze wykładu mogli też poznać zasady działania dostępnych obecnie leków spowalniających rozwój choroby oraz wyniki badań mających na celu znalezienie skuteczniejszych sposobów jej leczenia. Te ostatnie skupiają się na poszukiwaniu metod diagnostycznych pozwalających wykryć AD w fazie przedobjawowej. Zajmuje się tym m.in. kierowana przez prof. Wojdę Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie.

Na zakończenie wykładu prelegentka przedstawiła nowe nadzieje na walkę z chorobą Alzheimera, jakie niosą ze sobą inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Więcej w załączonym filmie z wykładu. Zapraszamy do oglądania.

***

logo_festiwalnaukiInicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.