Migracja – asymiliacje i odrzucenia, swoi i obcy

Debata towarzysząca XX Festiwalowi Nauki w Warszawie, 1 października 2016 [1h49min]

Uchodźcy są ostatnio w centrum zainteresowania mediów, polityków i opinii publicznej w Polsce. Dominuje obawa, że przybysze – zwłaszcza z Bliskiego Wschodu i Afryki – stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i rodzimej kultury. Jak jest w rzeczywistości? Obecność cudzoziemców w Polsce, polityka migracyjna państwa oraz stosunek Polaków do uchodźców był przedmiotem debaty podczas XX Festiwalu Nauki, w której wzięli udział akademicy specjalizujący się w tej tematyce: dr Agata Górny, dr hab. Paweł Hut oraz prof. Sławomir Łodziński. Dyskusję poprowadził prof. Ireneusz Krzemiński.

Dr Górny przedstawiła dane demograficzne dotyczące obcokrajowców w Polsce. Można się było dowiedzieć, że osób posiadających status uchodźcy znajduje się w kraju zaledwie kilka tysięcy. Wśród cudzoziemców dominują imigranci zarobkowi z Ukrainy, których liczba sukcesywnie wzrasta od 2013 roku. Prelegentka mówiła też o dyskursach dotyczących uchodźców w Polsce – prawicowym i lewicowym. Jej zdaniem oba są nierzetelne, brakuje natomiast rozmowy o konkretnych rozwiązaniach. Dr Górny mówiła, jak według niej ta dyskusja powinna być prowadzona.

Dr hab. Hut podkreślał, że Polska nie wypracowała polityki wobec imigrantów i emigrantów. Mówił też o problemach dotyczących repatriantów z krajów byłego ZSRR oraz osób posiadającymi Kartę Polaka. Przedstawił przyczyny, dla których liczba osób posiadających wizę repatriacyjną przebywających w Polsce jest trudna do oszacowania. Mówił także, że Kartę Polaka otrzymują również Białorusini i Ukraińcy, których związek z Polską opiera się jedynie na fakcie zamieszkiwania na terenach II Rzeczypospolitej.

Prof. Kołodziński opowiedział, jak według badań CBOS od maja 2015 do sierpnia 2016 negatywnie zmienił się stosunek Polaków do uchodźców i obcokrajowców w ogóle. Prelegent pokazał, jak nastawienie opinii publicznej ulegało zmianie pod wpływem doniesień związanych z „kryzysem uchodźczym” na Bałkanach i Węgrzech oraz informacji o zamachach terrorystycznych w Europie. Na koniec przedstawił, co jego zdaniem można zrobić, aby ten negatywny trend odwrócić.

Po zasadniczej części dyskusji głos zabrali słuchacze zgromadzeni na sali. Mówili o swoich doświadczeniach związanych z obcokrajowcami i zadawali pytania, na które odpowiadali prelegenci. Słuchaczy interesowało, czy Polskę stać na pomoc uchodźcom, czy ataki o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym można łączyć z „apologetyzacją narodu polskiego” oraz jaką politykę państwo powinno prowadzić względem Polaków, którzy sami wyjechali z kraju.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu.

***

logo_festiwalnaukiInicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Polityka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.