Prus jako fotograf, Prus na fotografii

Wykład dr Agaty Grabowskiej-Kuniczuk o Bolesławie Prusie w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie [30 września 2023]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Bolesław Prus jako właściciel aparatu fotograficznego Kodak nr 1 oddawał się pasji fotografowania rzeczywistości końca XIX i początku XX wieku głównie w czasie wakacyjnych pobytów w Nałęczowie.

W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie czy Muzeum Bolesława Prusa (Filii Muzeum Narodowego w Lublinie) zachowało się wiele zdjęć pisarza przedstawiających jego bliskich, rodzinę Stefana Żeromskiego, nałęczowskich kuracjuszy czy dzieci z tamtejszej ochronki oraz malowniczych krajobrazów uzdrowiska. Fotografie te pozostają dotąd niezbadanym świadectwem epoki i zainteresowań autora „Lalki”.

W publikacjach poświęconych Prusowi czy też w opracowaniach materiałów źródłowych powiela się wciąż te same zdjęcia pisarza, opisy fotografii są często ubogie lub po prostu ich brakuje, pojawiają się w nich błędne datacje czy niezidentyfikowane (bądź opisane nieprawidłowo) osoby lub miejsca.

Wykład połączony z prezentacją zgromadzonego dotychczas materiału ikonograficznego ma z jednej strony ukazać fotograficzną pasję Prusa (tworzącego albumy znanych postaci i ulubionych miejsc), z drugiej zaś – utrwalone na fotografiach ślady jego życia (zdjęcia rodziny, przyjaciół, otoczenia itd.), co stanowi cenne uzupełnienie informacji biograficznych o pisarzu i wiadomości o jego epoce.

 

dr Agata Grabowska-Kuniczuk – filolog polski, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Literatury II Połowy XIX Wieku oraz w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów II Połowy XIX Wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, historyk literatury, edytor tekstów dawnych XVIII i XIX wieku (udział w projektach: Literatura konfederacji barskiej w latach 2005-2009, Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa w latach 2012-2017, „Dzieła zebrane” (cz. I) i „Listy zebrane” Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna od 2020 roku). Autorka i współautorka opracowań tekstów źródłowych: edycja krytyczna powieści Bolesława Prusa Dzieci (2016) i Przemiany (2019) oraz artykułów w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych (m. in. „Napis”, „Pamiętnik Literacki”, „Wiek XIX”, „Sztuka Edycji”, „Wiek Oświecenia”, „Prace Polonistyczne”. Główne obszary jej zainteresowań to: twórczość Bolesława Prusa (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego etapu życia pisarza), biografistyka, zjawiska z pogranicza literatury i kultury, literatura okolicznościowa i użytkowa schyłku XVIII i drugiej połowy XIX wieku, anegdota literacka, edytorstwo naukowe. Współredaguje rocznik naukowy „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” (od 2017 zastępca redaktora naczelnego).

 

Logo Festiwalu Nauki


Jeśli chcesz wspierać Wszechnicę w dalszym tworzeniu treści, organizowaniu kolejnych #rozmówWszechnicy, możesz:

1. Zostać Patronem Wszechnicy FWW w serwisie https://patronite.pl/wszechnicafww Przez portal Patronite możesz wesprzeć tworzenie cyklu #rozmowyWszechnicy nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Będąc Patronką/Patronem wpłacasz regularne, comiesięczne kwoty na konto Wszechnicy, a my dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej rozwijać naszą działalność. W ramach podziękowania mamy dla Was drobne nagrody.

2. Możesz wspierać nas, robiąc zakupy za pomocą serwisu Fanimani.pl – https://tiny.pl/wkwpk Jeżeli robisz zakupy w internecie, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 2,5% jego wartości trafi do Wszechnicy, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu FaniMani.pl Ty nic nie dopłacasz!


Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.