Przemysł 4.0 – nowe wyzwania w świecie zmian – debata Festiwalu Nauki

Debata Festiwalu Nauki w Warszawie z udziałem prof. Macieja Ławryńczuka, dr Zuzanny Toeplitz, dr. Lecha Księżakowskiego i prof. Jarosława Arabasa [23 września 2022 r.]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj go w formie podcastu:

W czasie debaty przypomnimy, co rozumie się pod hasłem “przemysł 4.0”. Wskażemy na kluczową rolę systemów komputerowych oraz robotów, i wynikający z nich potężny potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji. Jednocześnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania o odporność przemysłu 4.0 na zagrożenia współczesnego świata, takie jak różne incydenty cyberbezpieczeństwa, rwące się łańcuchy dostaw, problemy z energią elektryczną, pandemie takie jak COVID-19.

Uczestnicy:
prof.ucz. dr hab. inż. Jarosław Arabas – Politechnika Warszawska, prowadzący
Lech Księżakowski – STALMECH, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk – Politechnika Warszawska
dr Zuzanna Toeplitz – Uniwersytet Warszawski

Spotkanie współorganizowane przez Fundację Platformy Przemysłu Przyszłości

 

Wykład zorganizowany w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.