Antoni Kazimierz Dudek

Prof. dr hab. Antoni Dudek – jest politologiem i historykiem, wykłada w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opublikował m.in. książki „Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990” oraz „Historia polityczna Polski 1989-2015”


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.