Puszcza Białowieska – ostatni taki las

Wykład Adama Wajraka, Festiwal Nauki w Warszawie, 26 września 2017 [0h37min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Puszcza Białowieska jest ostatnim dobrze zachowanym lasem nizinnym strefy umiarkowanej – mówił Adam Wajrak podczas wykładu w ramach XXI Festiwalu Nauki. Dziennikarz specjalizujący się w tematyce przyrodniczej opowiedział o wyjątkowości tamtejszej przyrody zagrożonej prowadzonymi ostatnio na terenie Puszczy masowymi wycinkami.

Słuchacze opowieści Wajraka, który mieszka w puszczańskich Teremiskach, mogli dowiedzieć się o niezwykłej różnorodności drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Oprócz sięgających 40 metrów wysokości dębów i świerków, można tam obejrzeć zwykle niekojarzone z naturalnym lasem – jak mówił dziennikarz – graby i lipy. Zaobserwować można również klony, rzadko rosnące w lasach poddanych gospodarce prowadzonej przez człowieka.

Dziennikarz mówił, że nierównowaga jest w lesie stanem naturalnym. Wzrost lub spadek liczby poszczególnych gatunków zwierząt w Puszczy Białowieskiej są ściśle ze sobą powiązane i na przestrzeni lat podlegają zmianom. Wajrak podkreślił rolę, jaką w lesie odgrywają martwe drzewa. Są one miejscem życia nie tylko wielu gatunków ptaków, ale też dostarczają przestrzeni do egzystencji innym zwierzętom i roślinom. Zniszczenia na skutek wycinki są ogromne, niektóre rany zabliźnią się dopiero za kilkadziesiąt lat – zaznaczył na koniec dziennikarz.

Zapraszamy do oglądania wykładu

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.