Epidemie kiedyś i dziś – debata Festiwalu Nauki

Debata Festiwalu Nauki w Warszawie z udziałem prof. Krystyny Skarżyńskiej, prof. Michała Kopczyńskiego, dr Katarzyny Pękackiej-Falkowskiej i prof. Ireneusza Krzemińskiego [18 września 2021 r.]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj go w formie podcastu:

Debata dotyczy skutków, jakie wywierają na ludzi wielkie epidemie. Dotyczy to zarówno poszczególnych osób, jak i społeczeństw. Chcemy spojrzeć na epidemie/pandemie w perspektywie historycznej i na tym tle zobaczyć, jakie są skutki obecnej pandemii koronawirusa, jakie zjawiska na ogół wywołują epidemie, a jakie są specyficzne dla obecnej pandemii. Wiadomo na pewno, że epidemie powodują zanik, albo swoiste uśpienie więzi społecznych, wywołują konflikty społeczne, do których prowadzą choroby, przekształcenia ekonomiczne związane z samą chorobą i jej następstwami, zmieniają zasady dystrybucji zasobów ekonomicznych, nie mówiąc już o psychicznych skutkach dla różnych osób. W naszych czasach niezwykle ważne są sprawy związane z działaniem służby zdrowia i relacjami między medycyną i inżynierią biomedyczną a polityką społeczną, czyli – decyzjami polityków.

Zaprosiliśmy do debaty z jednej strony historyków, z drugiej – uczoną z dziedziny psychologii społecznej, która sama przeprowadziła badania na ten temat w ub. roku. Otwiera to szerokie pole do debaty, którą wyznaczają perspektywy: historyczna, socjologiczna, psychologiczna, medyczna, ale też ekonomiczna i polityczna.

prof. Krystyna Skarżyńska – psycholożka, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajna Uniwersytetu SWPS i Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w psychologii politycznej i psychologii społecznej. prof. Michał Kopczyński – historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek redakcji kwartalnika Przegląd Historyczny oraz Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”. Od października 2014 redaktor naczelny „Mówią Wieki”.

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska – dr n. hum., adiunkt w Katedrze Historii i Filozofii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studiowała w Toruniu (UMK), Warszawie (AAL/UW) i Berlinie (FU). Jest autorką, redaktorką oraz tłumaczką prac poświęconych historii medycyny i przyrodoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem epoki wczesnonowożytnej (XVII–XVIII w.) oraz Prus Królewskich. Publikowała na łamach czasopism historycznych i medycznych, a jej ostatnia monografia Dżuma w Toruniu w trakcie III wojny północnej (Lublin 2019) uzyskała II Nagrodę w konkursie Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego (edycja 2020). Była stypendystką m.in. Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Scaliger Institute i Ernst Abbe Stiftung. W kadencji 2020–2022 piastuje stanowisko Prezydenta Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny.

prof. Ireneusz Krzemiński – socjolog, profesor tytularny Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1972 r. związany zawodowo z Instytutem Socjologii UW. W latach 1997-1998 profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001-2002 rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, następnie prorektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, przez wiele lat profesor na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Jest członkiem zarządu Polskiego PEN Clubu. Wykładał w Rochester University (stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, 2001) oraz w Hebrew University w Jerozolimie (2005). Badacz „Solidarności”. Członek Rady Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Od 2010 członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Autor licznych publikacji dotyczących antysemityzmu i stereotypów oraz procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych

Wykład zorganizowany w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.