Polityka historyczna – czym jest i jaka powinna być

Wykład prof. d.r hab. Pawła Machcewicza w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie [10 września 2021 r.]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj go w formie podcastu:

Polityka historyczna jest w ciągu ostatnich kilkunastu lat jednym z najczęściej używanych pojęć w publicznych debatach i sporach. Warto się zastanowić, co ono właściwie oznacza, jaka jest jego geneza, jak wyglądał stosunek do przeszłości władz państwowych w poprzednich dziesięcioleciach, a nawet stuleciach, kiedy tego terminu jeszcze w ogóle nie znano. Współcześnie polityka historyczna w Polsce stała się źródłem ostrych konfliktów i społecznych podziałów, a także sztandarem tych sił, które dążą do osłabienia liberalnej demokracji.

Czy może być inaczej i czy możliwa jest polityka historyczna akceptująca pluralizm i różnorodność, a jednocześnie wzmacniająca wspólnotę obywatelską i narodową?

prof. dr hab. Paweł Machcewicz – historyk, specjalista historii najnowszej, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; nauczyciel akademicki.

Wykład zorganizowany w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie

 

Wykład zorganizowany w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.