Bagno wciąga

Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Kozłowskiego z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, wygłoszony w ramach XVIII Festiwalu Nauki w Warszawie, 24 września 2014 r. [1h21min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

W Polsce istnieje 44 300 km² mokradeł i bagien. To 14% powierzchni kraju! W mokradłach i bagnach mieści się conajmniej 50 mld m3 wody. Krajobraz bagien bywa niezwykły, rzec można…„wciągający”. Podczas wykładu prof. Andrzej Kozlowski przedstawił ich powstawanie, wpływ na klimat, roślinność, zwierzęta i powodzie. 

Jak powstaje bagno?
Dla powstania bagna konieczne jest zagłębienie (rynna, niecka) i nieprzepuszczalne podłoże. W tym miejscu gromadzi się woda, wiatr nawiewa piasek i pył w wyniku czego pojawia się roślinność. Ił i muł wymieszane w galaretowatą materią organiczną tworzą grząskie podłoże. Bagna powstają również w obniżeniach między wydmami.

Tworzenie się mokradeł to proces znikania otwartych zbiorników wodnych, który rozpoczyna się od brzegu. Zarastanie to może być przyspieszone upadaniem do wody obumarłych drzew. Zbiorniki wodne mają też tendencje do dzielenia się na mniejsze, co przyspiesza proces zarastania. Po pływającej roślinności pojawia się roślinność silnie ukorzeniona, a następnie rozrastają się mchy. Później pojawiają się drzewa – olchy, osiki, brzozy, później również drzewa iglaste.
Często zdarza się, że z nagromadzenia organicznej materii z obumarłych roślin i alg powstają torfowiska. Torf był kiedyś eksploatowany w celach budowlanych i opałowych.

Prof. dr hab. Andrzej Kozłowski – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.