Czy ustawa o ochronie zwierząt porządkuje system ochrony zwierząt w Rzeczpospolitej?

Rozmowa z Tadeuszem Wypychem z Fundacji dla Zwierząt ARGOS, Fundacja Wspomagania Wsi, 27 lipca 2020 [1h05min]

Ustawa o ochronie zwierząt zakazała uśmiercania zwierząt z powodu bezdomności, natomiast nie powiedziała jak się nimi opiekować – mówi Tadeusz Wypych, prezes zarządu Fundacji dla Zwierząt ARGOS. W rozmowie z Piotrem Szczepańskim z Fundacji Wspomagania Wsi wyjaśnia, że sprzeczne i niekonsekwentne akty prawne obowiązujące w Polsce są przyczyną patologii, do jakich dochodzi w schroniskach dla zwierząt.

Nie możesz obejrzeć wywiadu? Posłuchaj podcastu:

Fundacja dla Zwierząt ARGOS prowadzi biuro, które zajmuje się problemem publicznego systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Monitoruje działalności schronisk oraz hycli, a także gmin i urzędów. Zbiera również i publikuje materiały źródłowe. Uczestniczy też w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Tomasz Wypych wskazuje w rozmowie z Piotrem Szczepańskim, że Ustawa o ochronie zwierząt z 1997 roku nie reguluje, w jaki sposób schronisko ma sprawować opiekę nad znajdującymi się w nim zwierzętami. Uniemożliwia to skuteczną kontrolę administracyjną nad placówkami, a właściciele często wykorzystują ten fakt do pozbywania się kosztownych w utrzymaniu podopiecznych. Gość Wszechnicy zwraca również uwagę, że niektóre zapisy ustawy stoją w sprzeczności z innymi aktami prawnymi regulującymi sytuację zwierząt w Polsce.

Więcej o tym, jak Ustawa o ochronie zwierząt funkcjonuje w praktyce, nagraniu rozmowy.

Zobacz też: O psychologii zwierząt. Wywiad z prof. dr hab. Wojciechem Pisulą

PW

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.