Alternatywne sieci żywnościowe w krajach postkomunistycznych

Seminarium IRWiR PAN, 6 maja 2019 [1h24min]

Posłuchaj seminarium w formie podcastu:

Celem wystąpienia jest zarysowanie specyfiki rozwoju alternatywnych sieci żywnościowych w postkomunistycznych krajach Europy środkowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Swoje tezy opieramy na naszych jakościowych i ilościowych badaniach nad polskimi kooperatywami spożywczymi, prowadzone w latach 2012-2015, badaniach różnych form alternatywnych sieci żywnościowych w Polsce rozpoczętych przez Rutę Śpiewak i Wojciecha Goszczyńskiego w 2019 roku, a także na przeglądzie literatury dotyczącej różnych alternatywnych sieci żywnościowych w krajach postkomunistycznych(m.in. Litwa, Czechy, Rumunia). Na podstawie dostępnych danych możemy powiedzieć, że choć ideologia i struktura inicjatyw wchodzących w skład alternatywnych sieci ma imitacyjny charakter (wzorowany na inicjatywach zachodnich), przybierają one specyficzne formy, na które wpływ ma kształt lokalnego systemu żywnościowego, wzorce samoorganizacji społecznej oraz konsumpcji. Refleksji poddany zostanie przede wszystkim sposób rozumienia „lokalnej żywności” oraz jej jakości przez członków wymienionych inicjatyw, który wpływa na strukturę sieci i jej powiązania z otoczeniem zewnętrznym.

Źródło: IRWiR PAN

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.