Ruta Śpiewak

Dr Ruta Śpiewa – pracownik Zakładu Socjologii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, bada przemiany społeczne na obszarach wiejskich, alternatywne sieci żywności i postawy konsumentów oraz producentów zaangażowanych w takie sieci, rolnictwo ekologiczne, rozwój wiejski, gentryfikację


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.