Idylle, hybrydy i heterytopie. Wiejskość i jedzenie w alternatywnych sieciach żywieniowych

Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – dr Wojciech Goszczyński i prof. dr hab. Henryk Domański [8 stycznia 2024 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Co łączy jedzenie i wiejskość? Relacje między nimi są złożone i historycznie zmienne. Pomocne z rozpracowaniu tej złożoności jest instrumentarium socjologii i nauk społecznych. Zmusza ono do postawienia szeregu pytań: co jemy, w jaki sposób jest to wytwarzane, jak trafia do naszych lodówek i na nasze stoły, jak wygląda, jakie symboliczne znaczenie mu przypisujemy, jak wpływa na nasze ciała, kondycję i zróżnicowanie społeczeństwa. Także – czy zmiany tych relacji są wskaźnikiem dokonującej się zmiany społecznej.

Odpowiedź na te pytania dotyczą współczesności i przyszłości. Istotne są tu ukształtowane typy konsumpcji, mody, zapisane w kulturze wzory i istotne dla danego społeczeństwa symbole, ale też modele rynkowe, możliwości przetwarzania i produkcji.

dr Wojciech Goszczyński – adiunkt, Katedra Badań Kultury, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Henryk Domański – socjolog, profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania seminarium.

Organizatorem seminarium jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Polecamy też inne wszechnicowe nagrania z IRWIRu


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.