Ewolucja kwestii agrarnej. Co z jej uniwersalizmem i polem recepcji?

Wykład prof. dr hab. Anny Matuszczak zorganizowany w ramach seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN [6 marca 2023 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Kwestia agrarna towarzyszyła rozwojowi rolnictwa od jego zarania i występowała naturalnie na przestrzeni dziejów. Pierwotnie miała ona wymiar ściśle ustrojowy, związany z deprecjacją dochodową chłopów. Praźródłem kwestii agrarnej w nowożytnej ekonomii był dystans rozwojowy pomiędzy rolnictwem a przemysłem. Potem przejawiała się ona na różne sposoby, a jednocześnie próbowano ją rozwiązywać na wiele sposobów.

Obserwujemy ewolucję źródeł i konsekwencji kwestii agrarnej oraz jej przejawy w zglobalizowanym świecie. W tym stanie rzeczy należy się zastanowić, dlaczego była, jest i jak długo będzie ona jeszcze obecna w teorii ekonomii?

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania seminarium.

Polecamy też inne wszechnicowe nagrania z IRWIRu

Organizatorem seminarium jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

prof. dr hab. Anna Matuszczak – profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Senator Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wybrana na kadencję 2020-2024. Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 pozycji autorskich i współautorskich, na które składają się monografie, artykuły naukowe, opracowania dydaktyczne, recenzje, doniesienia naukowe, a także prace popularno-naukowe związane z ekonomią zrównoważonego rozwoju, ekonomią rolną, oraz w zakresie wspólnej polityki rolnej, dóbr publicznych, budżetowego finansowania sektora rolnego. Laureatka Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. „Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski; Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych”, wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce (w 2005 r.) oraz Nagrody Naukowej Miasta Poznania przyznanej w 750-rocznicę lokacji Miasta dla najzdolniejszych młodych badaczy (czerwiec 2003 r.). Ponadto wielokrotnie otrzymywała nagrody indywidualne i zespołowe przyznawane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest także aktywnym promotorem prac licencjackich oraz magisterskich, a także akredytowanym tutorem. Odbyła kilka długoterminowych zagranicznych staży naukowych, w tym m.in. w: Council of Agricultural Research and Economics – Centre of Policies and Bioeconomics (CREA-PB) w Rzymie (IX 2017 r.), University of Alba Iulia (UAI) w Rumunii (V-VI 2017 r.), Departamencie Rolnictwa i Rybactwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (VI 2012 r.) oraz wiele staży krótkookresowych (m.in. Joint Research Centre w Sewilli, Komisja Europejska XI 2019, Parlament Europejski oraz Departament Rolnictwa i Rybactwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli – kilkanaście staży w latach 2005-2018).

Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.