Własny dom w wiejskiej klasie ludowej. Mieszkanki wsi i ich strategie emancypacji – Seminarium IRWIR

Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN z udziałem dr Sylwii Urbańskiej i dr Elwiry Wilczyńskiej [4 marca 2024 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Pozycja emancypujących się kobiet z patriarchalnych relacji rodzinnych (rozwód, ucieczka przed przemocą) stała się jednym z tematów analizowanych przez nauki społeczne. Przedstawicielki tej grupy, często pozostają w tradycyjnych wsiach, choć decydują się zamieszkać we własnym domu.

Jakie są konsekwencje nabycia własnego domu dla transformacji relacji między płciami oraz modeli wiejskich rodzin? Jak mediuje w tych procesach płeć, klasa oraz wiejski kapitał miejsca?

Analiza dr Sylwii Urbańskiej opiera się na badaniach jakościowych, które prowadziła w latach 2018-2022, w gminie wiejskiej z pogranicza Mazowsza i Podlasia. W oparciu o nie pokazany zostanie sposób realizacji upodmiotowienia kobiet, wyposażonych w słaby kapitał ekonomiczny i edukacyjny.

W komentarzu dr Elwira Wilczyńska przedstawi inne trajektorie emancypacji i upodmiotowienia.

 

dr Sylwia Urbańska – doktora, badaczka społeczna na Wydziale Socjologii UW, autorka tekstów o przemianach życia rodzinnego, intymności i wzorców płci w migracjach oraz w społecznościach wiejskich. Autorka książki „Matka Polka na odległość”, współautorka monografii „Poza granicami: płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych”.

dr Elwira Wilczyńska – Magister filologii polskiej i licencjat etnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół mentalności ludności wiejskiej na przełomie XIX i XX w. W szczególności zajmuje ją tradycyjny folklor ustny w jego antropologicznym i historycznym wymiarze oraz pamiętnikarstwo chłopskie jako źródło do poznania kultury wsi polskiej. Organizatorka konferencji naukowych oraz imprez popularnonaukowych, w latach 2010-2015 członek Koła Naukowego Folklorystów UMK. Publikowała m.in. w „Literaturze Ludowej”, „Roczniku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” i „Roczniku Antropologii Historii”.

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania seminarium.

Organizatorem seminarium jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.