Jerzy Wilkin

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (1947-2023) – profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej. Członek Korespondent PAN, Przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (w latach 2000-2006), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prof. Jerzy Wilkin w 1976 roku obronił pracę doktorską n.t. ,,Tworzenie i podział dochodów ludności rolniczej w Polsce”. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymał w 1985 roku. Jego rozprawa doktorska ,,Współczesna kwestia agrarna” została opublikowana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1994 r. a stanowisko profesora zwyczajnego w 1998 r. W 1999 r. wybrany został do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Prof. Jerzy Wilkin kierował wieloma międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi, w tym projektami PHARE i KBN. W latach 2000-2003 był kierownikiem polskiej grupy badawczej w 5 Ramowym Programie Unii Europejskiej w projekcie: „Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in Central and East European Countries”. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym kilkudziesięciu wydanych w językach obcych. Wybrane publikacje z ostatnich lat: ,,Ekonomia polityczna reform Wspólnej Polityki Rolnej” (Gospodarka Narodowa,1-2;1-25), ,,Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne” (Polityka gospodarcza a rozwój kraju, pod red. U. Płowiec. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa; 305-325), ,,Rola nauk społecznych w myśleniu o przyszłości i jej kształtowaniu” (Rola nauki w myśleniu o przyszłości, pod. red. J. Kleera, B. Galwasa, A. Wierzbickiego, Warszawa; 49-61). [2012]


Powrót do listy

Wykłady 14

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.