Wyzwania stojące przed polską wsią i rolnictwem w nowej perspektywie WPR

Debata, Szkoła Główna Handlowa, 5 marca 2020 [2h03min]

Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) – jakie szanse i wyzwania niesie dla Polski? Podczas debaty zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową dyskutowali na ten temat prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), dr Mirosław Drygas (IRWiR PAN), prof. dr hab. Monika Stanny (IRWiR PAN), prof. dr hab. Jerzy Wilkin (IRWiR PAN), Grzegorz Brodziak (Goodvalley, KZPPTCh Polpig) i dr inż. Jerzy Plewa (urzędnik państwowy, były wiceminister rolnictwa).

Nie możesz obejrzeć debaty? Posłuchaj podcastu:

Komisja Europejska w czerwcu 2018 roku zaprezentowała założenia, według których ma być kształtowana Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku. Propozycja budżetu na lata 2021-2027 przewiduje 365 mld euro na wsparcie rolników i obszarów wiejskich, a także realizację celów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. Nowa WPR przyznaje państwom większą autonomię w zakresie wydatkowania środków.

Wstępem do dyskusji o tym, jakie zmiany niesie polskiej wsi nowa Wspólna Polityka Rolna był referat prof. Walentego Poczty. Prelegent przedstawił dane zawarte w publikacji „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej”, której jest w współautorem. Wynika z nich, że 1,2 mln rodzimych gospodarstw (blisko 90 proc. wszystkich, które zajmują ok. 50 proc. gruntów ogółem) nie przynosi dochodów, które zaspokajałyby potrzeby rolników. Co prawda produkcja standardowa przeciętnego gospodarstwa wzrosła o 11,2 tys. euro w latach 2005-2016, ale jest to słabym wynikiem na tle UE (wzrost o blisko 26 tys. euro).

Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) – jakie szanse i wyzwania niesie dla Polski?

W trakcie debaty uczestnicy odpowiadali m.in. na pytanie, czy dzięki nowym instrumentom WPR Polska będzie w stanie podnosić konkurencyjność swojego rolnictwa. Prof. Jerzy Wilkin zwracał uwagę, że nawet mniejsze środki w nadchodzącej perspektywie budżetowej mogą być dobrze wykorzystane. Kluczowe jest ich odpowiednie zaadresowanie, co ze względu na oczekiwania rolników, może być trudne ze względów politycznych. Dr Jerzy Plewa mówił, że od kwestii strukturalnych istotniejsze są sprawy środowiskowe. Przypomniał, że beneficjenci Wspólnej Polityki Rolnej będą zobowiązani przestawić strategię realizacji 9 celów unijnych, w tym z zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu.

Inne problemy zaakcentowała prof. Monika Stanny. Zauważyła, że polska wieś wymaga dezagraryzacji struktur gospodarczych. Podkreśliła, że bez tego tereny wiejskie czeka depopulacja. Postulowała inwestycje w infrastrukturę, w tym zwiększenie dostępu do internetu. W kwestii rolnictwa, aby lepiej racjonalizować wsparcie, niezbędne jest jej zdaniem wprowadzenie rachunkowości rolniczej. Zdaniem Grzegorza Brodziaka, pomoc powinna być również uzależniona od tego, czy rolnik spełnia rolę społeczną. Jak zaznaczył, zdefiniowanie tego na gruncie prawnym to wyzwanie. Brodziak akcentował również potrzebę inwestycji w ochronę środowiska i produkcję niskoemisyjną. Zdaniem Dr Mirosława Drygasa, środki unijne powinny adresowane do rolników „zorientowanych rynkowo”. Jego zdaniem wsparcie socjalne dla rolników należy kierować ze środków krajowych.

Czy Polska w ramach, które wyznacza nowa Wspólna Polityka Rolna, będzie po 2020 roku podążać w tym samym kierunku, co Unia Europejska? Więcej w nagraniu debaty.

PW

Organizator debaty:

Obrazek przedstawia logo Szkoły Głównej Handlowej

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.