Od ludowej religijności do ludowej polityczności

Seminarium IRWiR PAN z udziałem dr. hab. Michała Rauszera i dr. hab. Jerzego Bartkowskiego [8 kwietnia 2024 r.]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Warstwy ludowe w swoich działaniach politycznych opierają się na swoistej wizji świata, tworzonej w ramach lokalnych subkultur znaczeń politycznych. Lud artykułuje swoją polityczność, za pomocą specyficznych form symbolicznych.

Prof. Rauszer omówi teoretyczne uwarunkowania tworzenia się ludowej polityczności na kilku historycznych przykładach, koncentrując się na różnych formach reakcji na hegemoniczną władzę (także kościoła) oraz przedstawi wizję działania politycznego, wyłaniającą się z pamiętników chłopów oraz buntów chłopskich.

Prof. Bartkowski skoncentruje się formach polityczności jako faktach społecznych (ludowy „konstytucjonalizm”, dwuwartościowe wyjaśnienia i wskazówki, silna personalizacja, moralizacja etc.) oraz przedstawi wybrane wnioski z obserwacji polityki lokalnej.

Prelegenci:
dr hab. Michał Rauszer – kulturoznawca, wykładowca, Instytut Interdyscyplinarnych badań nad Kulturą Wydziału Pedagogiczego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek, m.in. „Bękartów pańszczyzny. Historii buntów chłopskich” (2020). Współautor popularnego podcastu „Wszyscy jesteśmy ze wsi”.

dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW – socjolog, socjolog polityki, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek redakcji „Polish Sociological Review”. Członek Rady CBOS w latach 2008‑2009. Autor wielu publikacji w zakresie socjologii polityki, społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczności lokalnych.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania seminarium.

Organizatorem seminarium jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.