Kontrwywiad – fakty i tajemnice cz. II

Drugi wykład dr Anny Grabowskiej-Siwiec o kontrwywiadzie [15 marca 2024 r.]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Kolejny wykład z cyklu – „Kontrwywiad – fakty i tajemnice” będzie dotyczył propagandowego wykorzystania spraw prowadzonych przez Departament II MSW – kontrwywiad cywilny. W państwie komunistycznym, jakim była PRL, na pierwszym miejscu w działaniach propagandowych stawiano ideologię i politykę, a więc związana ona była zawsze z nadrzędnym interesem partii rządzącej.

Departament II swoimi materiałami pochodzącymi z rozpracowań operacyjnych wspierał partię rządzącą w tworzeniu i upowszechnianiu stereotypowych wyobrażeń, np. szpiega, amerykańskiego imperialisty, zachodnioniemieckiego spisku. Publikując i udostępniając powszechnie niektóre informacje uzyskane przez kontrwywiad budowano wizerunek wroga państwa wskazując, że są to osoby o niskim prestiżu, wątłej lub zdemoralizowanej postawie moralnej. Szpieg w przekazie propagandowym był nie tylko przestępcą działającym na szkodę kraju – był zdemoralizowanym, przegranym człowiekiem! W wykładzie zostaną zaprezentowane dwie sprawy prowadzone przez kontrwywiad – Jacka Jurzaka i Bogdana Walewskiego.

Wykład poprowadzi dr Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana major kontrwywiadu ABW, w którym służyła od 2004 do 2020 roku. Autorka pracy badawczej „Kontrwywiad PRL w systemie sprawowania władzy politycznej. Od Departamentu II MSW do Zarządu Kontrwywiadu UOP”. Obecnie niezależny szkoleniowiec, wykładowczyni i badaczka historii kontrwywiadu. Propaganda w PRL stanowiła narzędzie popularyzacji idei, a także scentralizowany system informacji.

dr Anna Grabowska-Siwiec – Doktor nauk politycznych, emerytowana major kontrwywiadu ABW, w którym służyła od 2004 do 2020 roku. Autorka pracy badawczej „Kontrwywiad PRL w systemie sprawowania władzy politycznej. Od Departamentu II MSW do Zarządu Kontrwywiadu UOP”. Obecnie niezależny szkoleniowiec, wykładowczyni i badaczka historii kontrwywiadu. Ekspertka ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i analizy danych. Podczas służby zajmowała się szeroko rozumianym definiowaniem zagrożeń kontrwywiadowczych, m.in. w obszarze instytucji państwowych i podmiotów gospodarczych z udziałem Skarbu Państwa.

 


Jeśli chcesz wspierać Wszechnicę w dalszym tworzeniu treści, organizowaniu kolejnych #rozmówWszechnicy, możesz:

1. Zostać Patronem Wszechnicy FWW w serwisie https://patronite.pl/wszechnicafww Przez portal Patronite możesz wesprzeć tworzenie cyklu #rozmowywszechnicy nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Będąc Patronką/Patronem wpłacasz regularne, comiesięczne kwoty na konto Wszechnicy, a my dzięki Twojemu wsparciu możemy dalej rozwijać naszą działalność. W ramach podziękowania mamy dla Was drobne nagrody.

2. Możesz wspierać nas, robiąc zakupy za pomocą serwisu Fanimani.pl – https://tiny.pl/wkwpk Jeżeli robisz zakupy w Internecie, możesz nas bezpłatnie wspierać. Z każdego Twojego zakupu średnio 2,5% jego wartości trafi do Wszechnicy, jeśli zaczniesz korzystać z serwisu FaniMani.pl Ty nic nie dopłacasz!


Podobne wykłady Historia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.