Ireneusz Krzemiński

Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński (ur. 22 czerwca 1949 w Ciechanowie) – polski socjolog, profesor nauk humanistycznych.

Ukończył w 1972 studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1980 obronił doktorat na podstawie pracy „Kontrowersje wokół kontynuacji myśli teoretycznej G.H. Meada i meta-teoretyczne problemy współczesnej socjologii. Promotorem był profesor Stefan Nowak. W 1993 habilitował się w oparciu o dorobek naukowy oraz publikację pt. „Co się dzieje między ludźmi? Analiza teorii interakcji społecznych”. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Od 1972 związany zawodowo z Instytutem Socjologii UW. Od 1996 zajmuje na tej uczelni stanowisko profesora. W latach 1997–1998 był profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie 2001–2002 pełnił funkcję rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, a następnie prorektora Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia. Wykłada na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Został członkiem zarządu polskiego PEN Clubu. Był związany ze środowiskiem liberałów gdańskich. Na początku lat 90. należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, bez powodzenia w 1991 kandydował z listy tej partii do Sejmu.

Autor licznych publikacji dotyczących procesów zachodzących w społeczeństwach demokratycznych i aktywny komentator bieżących procesów politycznych w Polsce. Zajmuje się tematyką antysemityzmu we współczesnej Polsce, w Instytucie Socjologii UW kierował projektem poświęconym sytuacji mniejszości seksualnych w Polsce w świetle badań empirycznych (sam w 2010 publicznie podał, że jest gejem). W 2002 został członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Publikuje w „Przeglądzie Politycznym”. Pisał też w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015). Wyróżniony m.in. Nagrodą im. Jana Strzeleckiego przyznawaną przez polski PEN Club (1993).

Źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.