Jacek Taylor

Mec. Jacek Taylor – obrońca w procesach politycznych w czasach PRL, uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. reformy prawa i sądów, poseł na Sejm I i II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej, w latach 1997-2001 piastował stanowisko kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Represjonowanych


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.